Sanselig oppbevaring

Sanselig oppbevaring

Trapesformen betyr at det skapes nye romstrukturer, korridorer og nisjer. På toppen er skapene utstyrt med en forhøyet kant som gir rom for lek, slik at en kule for eksempel ikke ruller ned. Skapenes forskjellige innhold styrker barnas visuelle, taktile eller auditive sanser.