Klatrevegger

Klatrevegger

Klatrevegger – utvikling av motoriske ferdigheter og testing av grenser

Testing av grenser med sin egen kropp krever og fremmer alle fysiske, kognitive og mentale evner og utvikler barnas motoriske ferdigheter. Når barna klarer de ulike situasjonene øker både selvtilliten og motet til å møte fremtidige utfordringer.

Med klatrevegger fra UNIQA kan du innrede plasser som oppfordrer barna til å bruke kroppen og forbedre de motoriske ferdighetene sine. Du sikrer deg dermed at barna ikke bare bruker kroppen i noen minutter, men at de beveger seg i timevis. Leken kan hele tiden endres og gjøres mer spennende og utfordrende. Ved hjelp av fysisk aktivitet vil barna i stor grad utvikle troen på seg selv og på sine egne ferdigheter, og det blir lettere å lære.

Med klatreveggene fra UNIQA vil du oppnå:

  • Motoriske ferdigheter – ved å klatre styrkes krysskoordinasjonen
  • Bevegelse og mosjon – klatrevegger oppfordrer til at barna bruker kroppen
  • Mulighet for utfordrende lek – barna kan utforske og tøye grensene sine
  • Morsom og motiverende utfordring – barna kan utfordre sine egne motoriske ferdigheter, balanse og bevegelse
  • Bedre læring – motoriske ferdigheter fremmer barnets forutsetning og motivasjon for læring resten av livet

En klatrevegg er også en optimal løsning for barn som ønsker å utfordre kroppen sin og utforske egne grenser. Det er en morsom og motiverende utfordring for barnets motoriske ferdigheter, balanse og bevegelse.

Vi tilbyr både klatrevegger til barnehagebarn så vel som vegger og løsninger for de eldre barna, med mulighet for å supplere med fallunderlag.