Utendørs sanse lek

Utendørs sanse lek

Sanselek

I UNIQA er vi svært opptatte av å la barna utvikle sine sanser og motoriske ferdigheter så godt som mulig. Vi har derfor utviklet sanseekeplasser fra UNIQA, som er små lekemiljøer der barn kan leke med sine venner samtidig som de kan utvikle sansene, motorikken og sosiale ferdigheter.

 

Lekeplassene har innebygd sensoriske verktøy og gir gode muligheter til å spille og leke med sand, vann og andre ting som barna kan finne utenfor.

 

Med en sanselekeplass fra UNIQA vil dere oppnå :

  • Utvikling av sansene
  • Utvikling av motoriske ferdigheter
  • Utvikling av sosiale ferdigheter
  • Læring om naturen
  • Glade barn

 

UNIQA tilbyr gratis løsningsforslag ut fra deres behov

UNIQAs arkitektteam er klare til å gi dere et løsningsforslag som vil visualisere deres løsning før dere skal ta en investeringsbeslutning. Detaljerte arkitekttegninger vil gi dere den beste oversikten, før dere tar en viktig beslutning. Kontakt oss på telefon 52 97 29 05  for mer informasjon